Gateway Abroad Call us at 09874993410
email: v.agarwal@gatewayabroad.com
Gateway Abroad - Study Abroad Consultant
 
Serial Number Student Name IELTS Band
01 Nikunj 7.0
02 Aarjun 7.5
03 Anirudh 7.0
04 Rajeev 7.0
05 Vyom 7.0
06 . Sneha 8.0
07 Rachit 7.5
08 Vasu 7.0
09 Tanuj 7.0
10 Tarun 7.0
11 . Praveen 7.0
12 Manish 7.5
13 Vaibhav 8.0
14 Anmol 8.0
15 Mridu 7.5
16 Sunny 6.0
17 Vardan 6.5
18 Suchir 6.0
19  Sharad 6.0
20 Kusham 6.5
21  Neha 6.5
22 Raj 6.5
23 Bharat ratan 6.5
24 Harpreet kaur 6.5
25  Varun 6.5
26 Vandana 6.0
27 . Varun 6.5
28 Syad samad 6.5
29 Ankita 7.5
30 Marium 8.0
31 Amit 8.0
32 Avani 8.5
33 Soniya 7.0
34 Abhishek 6.5
35 Amrita 6.5
36 Vikas 6.5
37 Hemant 6.5
38 Pushpendra 6.5
39 Deepak 7.0
40 Migul 6.5
41 Tejdeep 6.5
42 Abhimanyu 6.0
43 Gaurav 6.5
44 Saurabh 6.5
45 Jahaneer 6.0
46 Amit 6.0
47 Abhishek 6.0
48 Akrati 7.0
49 Navendra 6.5
50 Sidharth 7.0
51 Tarun 6.5
52 Mridu 6.5
53 Sanchit 6.5
54 Chandra prakash 7.5
55 Mithlesh 6.5
56 Nikhil 6.5
57 Poorva 7.0
58 Shyam 6.0
59 Sonakshi 6.5
60 Samad 6.5
61 Manraj 6.0
62 Megha 7.0
63 Shankar 7.5
64 Akshay 6.5
65 Anuraj 7.0
66 Vipul 6.5
67 Deepali 7.0
68 Vipul 6.5
69 Shaz 7.0
70 Balveendra 6.5
71 Jitendra 6.5
72 Ankita 7.0
73 Youtisha 7.0
74 Akash 7.0
75 Omkar 6.5
76 Gourav 7.0
77 Abhishek jain 7.5
78 Rajesh 6.5
79 Nikhil 6.0
80 Neelu 6.5
81 Anshul 7.0
82 Namita 7.0
83 Arpit 6.5
84 Geetesh 6.5
85 Vinit 6.5
86 Ankit 6.5
87 Reena 6.0
88 Viklap 6.5
89 Bharat 6.5
90 Aman 6.5
91 Vipul 6.5
92 vinit 6.5

Request Assistance

Please fill in the form below
* Name
* Email
* Ph. No.
* City
* Subject
Additional
Information
  I agree to the Terms and Conditions